Naukowcom z laboratorium ICMCB i Uniwersytetu w Bordeaux udało się opracować metodę drukowania szkła fosforanowego w technologii FDM.

Naukowcy z całego świata od wielu lat prowadzą badaniami nad szkłami fosforanowymi będącymi bardzo dobrym materiałem do zastosowań optycznych. Ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne, wykorzystywane są do produkcji laserów półprzewodnikowych oraz szerokopasmowych wzmacniaczy optycznych. Dodatkowo, dzięki zdolności do biodegradacji oraz rozkładowi w środowisku wodnym prowadzone są liczne badania nad wykorzystaniem ich w inżynierii biomedycznej. 

Dotychczas drukowanie z jego wykorzystaniem nie było możliwe, ze względu na występujące po tym zmętnienie materiału. Udało się to francuskim naukowcom, którzy najpierw wytopili szklany filament, by następnie użyć go w przerobionym klonie drukarki Prusa i3. Przeróbki obejmowały między innymi zamontowanie niestandardowej głowicy oraz stołu, ze względu na to, że elementy te musiały się nagrzewać do bardzo wysokich temperatur (około 500°C). 

Co bardzo ważne, uzyskane wydruki zachowały podstawowe właściwości oraz strukturę materiału wyjściowego. Stworzona w ten sposób metoda daje duże możliwości rozwoju dziedzin w których wykorzystywane są szkła optyczne. 

Źródło: Materials & Design