Mało jest rzeczy tak satysfakcjonujących, jak używanie przełączników dźwigniowych, szczególnie kiedy na raz można przełączyć więcej niż jeden. Od razu na myśl przychodzą klasyczne filmy, takie jak “Powrót do przyszłości” czy “Top Gun”. Podobne zdanie prawdopodobnie miał Tomas będący autorem omawianego dzisiaj projektu. Wykorzystując wcześniej wspomniane przełączniki dźwigniowe oraz kontroler NodeMCU stworzył on macierz włączników o bardzo charakterystycznym, industrialnym wyglądzie. Każdy z przełączników ma przypisaną do siebie konkretną operację wykonywaną na komputerze, taką jak na przykład uruchomienie programu Teams czy połączenie z siecią VPN. Dodatkowo przy każdym z przełączników znajduje się dioda wskazująca, czy dane zadanie zostało już zakończone.  

Wykorzystując dostępny w mikrokontrolerze mikroprocesor Wi-Fi ESP8266 jest on w stanie łączyć się z komputerem, a następnie egzekwować przypisane przełącznikom skrypty. 

Poza bardzo dobrze napisanym poradnikiem z ogromną ilością zdjęć, autor zamieścił także na GitHubie całe oprogramowanie wykorzystane w projekcie. Dzięki temu stworzenie własnego odpowiednika wydaje się niezwykle proste.