Zespół naukowców z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Texas A&M University zaprojektował i wydrukował w 3D model naczynia krwionośnego.

Model ten został wydrukowany ze stworzonego przez autorów hydrożelu z immobilizowanymi w nim komórkami. Dzięki temu wydrukowane naczynia krwionośne dokładnie naśladują nie tylko fizykochemiczne właściwości prawdziwych organów, ale także ich reakcję na stany patologiczne, takie jak np. choroby. Zastosowany materiał składa się z kultur komórek śródbłonka, komórek mięśni gładkich oraz opracowanego hydrożelu, który zapewnia komórkom odpowiednie środowisko fizykochemiczne, ale także chroni je przed siłami procesu druku 3D działającymi na nie w trakcie ekstruzji. 

Naukowcy mają nadzieję, że naczynia krwionośne tworzone z wykorzystaniem ich wynalazku pozwolą w przyszłości na lepsze zrozumienie patofizjologii chorób naczyniowych oraz oceny skuteczności terapii w badaniach przedklinicznych. Pozwoliłoby to na eliminację potrzeby przeprowadzania testów na żywych zwierzętach i ludziach. Przyspieszyłoby to także prowadzenie szeroko zakrojonych badań przesiewowych mających na celu określanie wpływu konkretnych leków na układ naczyniowy człowieka. 

Źródło: Advanced Healthcare Materials 

Źródło zdjęcia