Ferrofluid, czasem nazywany cieczą magnetyczną, jest bardzo ciekawą substancją, która w obecności pola magnetycznego wykazuje polaryzację magnetyczną. Powszechnie wykorzystuje się ją w badaniach nad nowoczesnym zawieszeniem półaktywnym oraz w badaniach komórkowych poprzez technikę separacji immunomagnetycznej. Dzięki stosunkowo dużej dostępności bez problemu każdy z nas może się nią pobawić. Istnieje wiele metod uzyskiwania ferrofluidu w domu, jednak w większości przypadków jest on niestabilny i z czasem traci swoje właściwości. Dlatego do zabawy z tą dziwną cieczą najlepiej jest zaopatrzyć się w produkty edukacyjne sprzedawane przez wyspecjalizowane firmy.

Możliwych zastosowań ferrofluidów jest wiele, ale to, co zawsze robi największe wrażenie, to jej zachowanie i przybierane kształty w polu magnetycznym. Cechę tę wykorzystał autor ferromagnetycznego głośnika, w którym płyn przemieszcza się wraz z rytmem odgrywanej muzyki. Pomimo prostego założenia projekt ten był znacznie trudniejszy do wykonania i nie polegał jedynie na przyłożeniu głośnika do pojemnika z płynem, jak w przypadku cieczy nienewtonowskich. Do głośnika zamontowany został specjalny generator pola elektromagnetycznego, do którego dodatkowo dołączony został 7-kanałowy equalizer MSGEQ7, aby odseparować określony zakres częstotliwości, najlepiej dostosowany do ruchu płynu. 

Obecnie projekt jest dość zdawkowo opisany przez autora na blogu Hackaday.io, ale mam nadzieję, że w przyszłości doczekamy się prawdziwego poradnika, bo efekt końcowy jest niesamowity.