Druk 3D jest powszechnie wykorzystywany w różnych dziedzinach życia i nauki, często zmieniając je nie do poznania. Jedną z takich dziedzin jest medycyna, w której ta technologia jest obecnie często wykorzystywana. Może służyć do tworzenia protez czy modeli do nauki. Jednak wykonanie modeli elastycznych tkanek jest już bardziej skomplikowane z użyciem twardych plastików i żywic. 

Odpowiedzią na ten problem jest metoda stworzona przez naukowców z Carnegie Mellon University. Metoda ta, nazwana FRESH (ang. Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels) polega na warstwowym wstrzykiwaniu alginianu w stabilizujący hydrożel. W ten sposób bazując na zdjęciach z tomografii komputerowej możliwe jest stworzenie elastycznego modelu organu pacjenta i przeprowadzenie “próbnej” operacji przez uczących się lekarzy lub studentów. 

Ta sama technologia może jednak zostać wykorzystana także w transplantologii. Ci sami autorzy wykorzystali stworzoną przez siebie technologię FRESH do wytworzenia ludzkiej zastawki serca, gdzie zamiast alginianu wykorzystano kolagenową zawiesinę kardiomiocytów. Ta technologia jest kolejnym kamieniem milowym w dążeniu do uzyskania w pełni funkcjonalnych ludzkich organów bez ryzyka związanego z tradycyjnymi przeszczepami, takim jak odrzucenie przez organizm spowodowane reakcjami odpornościowymi.

Źródło: Science