Elektrownie nuklearne ciągle budzą ogromną ilość kontrowersji, ale nie można im odmówić wydajności i efektywności energetycznej. Co więcej, technologia ta jest nieustannie usprawniana, by zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo oraz minimalny wpływ na środowisko naturalne. Jedną z takich innowacji jest prototypowy reaktor jądrowy wydrukowany w technologii 3D w ramach programu TCR (Transformational Challenge Reactor).

Przełomowa technologia

Naukowcy z Instytutu ORNL (Oak Ridge National Laboratory) postanowili obrać zupełnie nowe podejście do produkcji reaktorów nuklearnych. W tym celu posłużyli się technologią druku 3D sprzęgniętą jednocześnie ze sztuczną inteligencją. Owocem tego eksperymentu jest reaktor o nowoczesnym kształcie, który pozwala na zwiększenie jego wytrzymałości, przy jednoczesnej redukcji nakładów niezbędnych do jego zbudowania.

„Program TCR ma na celu umożliwienie stosowania technologii druku 3D do produkcji rdzenia reaktora jądrowego, testowania go w warunkach krytycznych. Biorąc pod uwagę złożoność oraz wymagającą naturę części składowych znajdujących się w rdzeniu reaktora jądrowego oraz systemów nuklearnych, technologia druku 3D umożliwia nam indywidualne podejście do projektowania danej funkcji w zupełnie inny sposób. Umożliwia nam znaczące zredukowanie ilości czasu oraz kosztów wymaganych do zbudowania skomplikowanych elementów [reaktorów jądrowych]” – dodaje Kurt Terrani, zwierzchnik techniczny programu TCR.